Doel en doelgroep

Doel van de stichting

"Het bieden van handvatten aan jonge mensen in ontwikkelingslanden opdat zij vanuit een sterkere basis zelf werken aan een mooiere wereld, voor henzelf en hun omgeving."

En het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Doelgroep

FYM Nederland richt zich op jonge mensen (5-30 jaar) in ontwikkelingslanden die samen met anderen zich in willen zetten voor een mooiere wereld. Het gaat hierbij zowel om jongens als meiden.

Belangrijk is dat de jonge mensen er zelf tijd en energie in willen steken en dat ze respectvol samenwerken met anderen. Geloofsovertuiging speelt geen rol.
template joomla by JoomSpirit