FYM Projecten

De activiteiten van FYM Nederland zijn gericht op het (helpen) opzetten en ondersteunen van FYM Projecten in ontwikkelingslanden. Een FYM Project zal in ieder geval bestaan uit de FYM Module en het trainen van algemene vaardigheden. Lettend op de behoefte van de deelnemers kan dit aangevuld worden met aanvullende activiteiten. Verder zal er gekeken worden naar samenwerkingsverbanden met lokale organisaties.

FYM Module

Het vinden van een luisterend oor en het kunnen uiten van persoonlijke verhalen krijgt een plek binnen de FYM Module. Deze module bestaat uit 13 activiteiten die gebaseerd zijn op creatieve therapie. Door middel van beeldende, drama en muziek activiteiten wordt er stilgestaan bij het heden en het verleden van de deelnemers. Tegen het einde van de module wordt er vooral gekeken naar hoe de deelnemers hun toekomst willen vormgeven en welke stappen ze daarvoor moeten zetten.

Zoals eerder vermeld is de FYM Module door Sanne Haanraads en Simone Bonfrer ontwikkeld tijdens hun afstudeerfase van de opleiding Beeldende Therapie.

Drama opdracht 'De dag dat de oorlog kwam'

Trainen van algemene vaardigheden

De sterkere basis waaraan gewerkt wordt tijdens de FYM Module wordt verder vormgegeven door het trainen van de algemene vaardigheden. Hierbij komen onderwerpen aan bod als: Engelse spreek- en leesvaardigheid, computer- en internetgebruik, het schrijven van een sollicitatiebrief en het zich voorbereiden op een sollicitatiegesprek, werken met digitale camera en beeldverwerking. Deze trainingen zijn erop gericht de deelnemers vaardiger en zelfstandiger te maken.

Engelse les

Aanvullende activiteiten

De mening van de deelnemers is erg belangrijk, ook wat betreft de invulling van het FYM Project. Er is ruimte om het standaard programma uit te breiden met aanvullende activiteiten, inspelend op de behoefte van de deelnemers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het werken met een digitale camera en het bewerken van videobeelden op een computer.

Computerles

template joomla by JoomSpirit