Missie en visie

Missie

"Een mooiere wereld voor jonge mensen in ontwikkelingslanden."

Deze missie geeft kort & krachtig weer waar FYM Nederland voor gaat, wat het ideale toekomstbeeld is. Het steunt op drie belangrijke peilers: jonge mensen, mooiere wereld, ontwikkelingslanden.

Mede onder invloed van de economische situatie in ontwikkelingslanden is er vaak weinig aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen. FYM Nederland gelooft dat de wereld mooier wordt door deze jonge mensen te stimuleren hun eigen kracht aan te spreken en hun vaardigheden te ontwikkelen.

Visie

"Jonge mensen handvatten bieden om vanuit een sterkere basis zelf te werken aan hun toekomst."

FYM Nederland wil jonge mensen een plek bieden waar ze zich veilig voelen en waar ze een luisterend oor vinden voor hun verhaal, geschiedenis, worstelingen en vragen. Belangrijk is dat zij dit kunnen delen met anderen, middels woord maar ook via creatieve uitingen zoals tekenen, drama en muziek maken.

Daarnaast zal er ook aandacht gegeven worden aan het ontwikkelingen van algemene en communicatieve vaardigheden. Vanuit deze sterkere basis wordt gewerkt aan een mooiere wereld, voor henzelf en hun omgeving.

template joomla by JoomSpirit