FYM Project in Salone ligt stil

Het jongerenproject FYM Salone ligt momenteel helemaal stil. De ebola-uitbraak speelt hierin een grote rol.

FYM Salone ligt stil 

In Sierra Leone heeft de uitbraak van ebola een ontwrichtende uitwerking op het maatschappelijk leven. Al langere tijd was het niet meer toegestaan om met groepen mensen bij elkaar te komen, vanwege het gevaar van besmetting. Ook de activiteiten van FYM Salone vallen hieronder, waardoor het hele project al enige tijd stil ligt.

De toekomst van dit jongerenproject in Sierra Leone ziet er niet rooskleurig uit. Dit heeft naast de invloed van ebola ook te maken met de lokale verwachtingen van het project. Het werkbezoek van Sanne (voorzitter van FYM Nederland) van eerder dit jaar heeft deze verwachtingen duidelijker in beeld gebracht. Waar wij verwachtten dat het project meer en meer op eigen benen zou gaan staan, zien we bij de lokale vrijwilligers niet echt de kennis en vaardigheden om hier een goede invulling aan te geven. Dit heeft vooral te maken met hoe de maatschappij is ingericht en hoe gebrekkig het onderwijs functioneert. Verder leeft er lokaal de verwachting dat de vrijwilligers meer vergoeding zouden gaan krijgen voor hun inspanningen. Al met al heeft dit er al tijdens het werkbezoek toe geleid dat een aantal van hen is opgestapt.

Wij gaan als FYM Nederland eerst zien hoe het land door de huidige crises komt. Dit zal naar onze inschatting nog vele maanden gaan duren. Daarna zullen we bepalen in welke mate we het project voort kunnen zetten. Hierbij kunnen we het de lokale medewerkers niet kwalijk nemen dat zij op een andere wijze naar het project kijken dan wij dat doen. Wel zullen we moeten zien in welke mate dit van invloed is op de toekomst van het project.

template joomla by JoomSpirit