Impuls voor FYM Salone

We zijn blij te kunnen melden dat Impulsis het FYM Project in Sierra Leone wil ondersteunen met een mooie gift. Het is een welkome impuls voor FYM Salone, zowel in middelen als erkenning!

Bekijk de website van Impulsis

Impulsis is het gezamenlijke loket voor particuliere initiatieven van Edukans, ICCO en Kerk in Actie. Het steunt (kleinschalige) projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Daarbij ligt de focus op kwaliteit, groei en het uitwisselen van kennis.

Om het FYM Salone project in 2014 op serieuze wijze voort te kunnen zetten hebben we een projectplan voor één jaar opgesteld. In dit plan staat omschreven wat we het komend jaar willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat wij denken dat het gaat kosten. We gaan daarbij uit van een jaarbudget van net boven de € 10.000. Met dit projectplan hebben wij Impulsis benaderd en gevraagd of zij het project willen ondersteunen. Na overleg per e-mail en op locatie van Impulsis hebben ze toegezegd bijna de helft van het jaarbudget voor 2014 te willen doneren. Ook hebben ze serieuze feedback en waardevolle tips gegeven. 

Wij zijn Impulsis dankbaar voor de toegezegde ondersteuning! Niet alleen voor de financiële middelen, maar vooral ook voor de ermee samenhangende erkenning voor het FYM Salone project. Het betekent dat een erkende organisatie als Impulsis positief staat tegenover wat wij in Sierra Leone proberen te bereiken. Dit sterkt ons om met enthousiasme verder te gaan!

Van het jaarbudget voor 2014 is nu dus een aanzienlijk deel toegezegd door Impulsis. We zullen er alles aan doen om ook voor de andere helft sponsoren te vinden.

template joomla by JoomSpirit