Plannen voor 2014

In 2014 gaan we verder op de ingeslagen weg. Om alle plannen goed uit te kunnen voeren zullen we andere mensen enthousiast maken om ons hierbij te helpen. Iets voor jou?

voortzetting van bestaand FYM Project
Sinds de oprichting van FYM Salone hebben al verscheidene groepen jongeren de FYM Module doorlopen. En zijn daarna verder gegaan met de algemene vaardigheidstrainingen. Velen zijn aangenaam verrast door de opzet van het geheel, waarbij vooral ook geluisterd wordt naar hun eigen inbreng. In het komende jaar willen we minstens 100 nieuwe jongeren de kans het gehele traject te doen.

In 2014 zal er ook ruimte zijn om aandacht te geven aan bepaalde thema's. Eén daarvan is "Rechten van het kind". Verder willen we dat de deelnemers aan het FYM Project ook anderen gaan vertellen over de ontvangen informatie, door bijvoorbeeld het geven van een presentatie. In totaal willen we zo minimaal 1000 jongeren bereiken.

verbeteren van communicatiemogelijkheden met FYM Salone
Dit is momenteel al in volle gang, zoals je kan lezen in de berichten over de inzet van een smartphone voor Whatsapp en internettoegang. Een snellere methode om bestanden uit te wisselen is een van de prioriteiten. Zo kunnen we makkelijker ondersteuning bieden en krijgen we een beter inzicht in wat er bij FYM Salone gebeurt.

(verder) trainen van de medewerkers van FYM Salone
Het hele project is er bij gebaat als de medewerkers verder getraind gaan worden. Dit kan deels met training vanuit Nederland (waarbij een goede internettoegang zeer bevorderlijk zal werken) en deels lokaal in Sierra Leone. Er zal daarbij gekeken worden naar het aantrekken/inhuren van in Freetown aanwezige kennis. Verder zou het bijzonder effectief zijn als Sanne ter plekke de huidige medewerkers verder kan trainen. Dit voor zowel de vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van de FYM Module als ook voor het verder aanleren van methoden om de administratie goed op orde te houden.

inkomstenbronnen aantrekken door FYM Salone
Het is de intentie van FYM Nederland dat FYM Salone uiteindelijk verder zal kunnen gaan zonder vaste financiële ondersteuning vanuit Nederland. Het is daarbij noodzakelijk dat FYM Salone zelf gaat zorgen voor voldoende inkomsten. Dit kan deels ingevuld worden door het indienen van aanvragen voor financiële ondersteuning, lokaal en internationaal. Daarnaast zal FYM Salone moeten experimenteren met het verkrijgen van eigen inkomstenbronnen, zoals het tegen betaling computerles geven aan geïnteresseerden. Ook het uitvoeren van scholings- en trainingstrajecten aan deelnemers van andere lokale organisaties is een mogelijkheid.

 

template joomla by JoomSpirit