MOU met FYM Salone

Het jongerenproject FYM Salone ontwikkelt zich goed, mede door de steun vanuit FYM Nederland. Onlangs hebben beide organisaties een MOU ondertekend waarin de onderlinge relatie is vastgelegd.

Deze 'Memorandum of Understanding' (MOU) is een verklaring van overeenstemming tussen beide partijen. Hierin wordt kort en duidelijk verklaard wat beide organisaties voor elkaar kunnen betekenen.

Voor FYM Nederland is deze MOU belangrijk om daarmee kaders aan te geven wat FYM Salone van ons mag verwachten, zowel op de korte als de langere termijn. Voor 2014 zeggen we steun toe in de vorm van advies en geld. We geven ook aan dat FYM Salone zelf moet werken aan het verkrijgen van eigen, zo mogelijk lokale inkomsten.

Voor FYM Salone legt deze MOU de minimaal te ontvangen financiële steun vast voor 2014. Ook wordt duidelijk gemaakt welke verplichtingen hier tegenover staan. Zo willen we in maandelijkse rapporten terug kunnen zien hoe het geld is uitgegeven en hoe de uitvoer van het FYM Project verloopt.

De MOU is hieronder aan te klikken en te lezen.

MOU 2014

template joomla by JoomSpirit