Salone update week 47

Rotary Freetown
Bij FYM Salone probeert men een goede relatie op te bouwen met de Rotaryclub in Freetown. Er is inmiddels contact via brief, telefoon en persoonlijk contact. Het heeft er allemaal nog niet toe geleid dat de Rotaryclub FYM Salone heeft uitgekozen om dit of komend jaar te ondersteunen. Wel geven ze aan dat ze in contact willen blijven omdat er mogelijk in de toekomst wel mogelijkheden zullen zijn. Fondsenwerving in Sierra Leone betekent vooral het hebben van een lange adem...

December komt in zicht
In Sierra Leone is het gebruikelijk dat medewerkers zich vast gaan 'voorbereiden' op de kerstvakantie zodra december in zicht komt. Zo worden er hier en daar wat uurtjes geschrapt en wordt er zodoende al een voorproefje genomen op de uiteindelijke eindejaarsvakantie. Toch doet niet iedereen hieraan mee...

Bij FYM Salone is men op dit moment juist druk aan het werk. Dit om bij verschillende organisaties in een goed daglicht te komen staan, zodat er volgend jaar mogelijk een sponsoring uit voort kan komen. Sponsoring geworven vanuit Sierra Leone zelf zal namelijk een steeds belangrijkere plek in moeten gaan nemen. Alpha is daarom ook zelf regelmatig op stap en in gesprek met verschillende organisaties, om alvast te kijken naar mogelijkheden voor volgend jaar.

template joomla by JoomSpirit