Albert Schweitzer prijs 2010

De jaarlijkse Albert Schweitzer Prijs is een initiatief van het NASF en is ingesteld om de gedachte aan Albert Schweitzer en zijn werk levend te houden. De prijs wil jongeren stimuleren om zich in te zetten voor ontwikkelingswerk in Afrika. In 2010 is de prijs voor de eerste keer toegekend en gewonnen door het Free Your Mind project!

Nederlands Albert Schweitzer Fonds

Klik voor website NASFDe stichting Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) verstrekt startsubsidies, door middel van een directe microgift, aan kleinschalige, lokale gezondheidszorg projecten in Afrika. Het NASF doet dit op basis van de levensvisie van Albert Schweitzer: eerbied voor het leven, waarin respect voor alles wat leeft centraal staat.

Citaat van Albert Schweitzer"Het NASF onderscheidt zich van vele andere kleinschalige ontwikkelingsorganisaties door zich te richten op de startfase van ontwikkelingsprojecten in Afrika. Door middel van directe microgiften geven we lokale initiatieven een kans.

Het NASF probeert zich te onderscheiden binnen de ontwikkelingsbranche door bij haar projectkeuze een leemte in te vullen door steun aan beginnende projecten en initiatieven te bieden en hen op weg te helpen naar een volwaardig bestaan. Concreet betekent dit dat het startsubsidies verstrekt, door middel van directe microgiften, aan kleinschalige, lokale gezondheidszorgprojecten in Afrika. Deze initiële financiële steun is vooral gericht op de ontwikkeling van effectieve, duurzame en toegankelijke gezondheidszorg of hieraan direct gerelateerde onderwerpen." (citaat website NASF)

Gewaardeerde prijs

Aan het winnen van de Albert Schweitzer prijs zat een geldbedrag van maar liefst € 5.000,- verbonden. Dit bedrag heeft gezorgd voor een financiële basis voor het voortzetten van het Free Your Mind project. Daarnaast was het winnen van de prijs een bevestiging van dat ook andere mensen zagen wat het project zou kunnen gaan betekenen in Sierra Leone.

Uitreiking NASF prijs 2010

template joomla by JoomSpirit