Banken en schoolbord

Al eerder schreven we over Raik, die per fiets door Sierra Leone is gegaan. Inmiddels is FYM Salone begonnen met het inzetten van zijn donatie voor de kinderen van Kroo Bay.

Alpha, de landendirecteur van FYM Salone, gaat regelmatig naar de wijk Kroo Bay in het kader van het FYM Kids programma. Kroo Bay is een van de armste wijken van Freetown en het klaslokaal kan wel wat nieuwe materialen gebruiken. Deze maand is begonnen hier iets mee te doen, mogelijk gemaakt door een gift van Raik aan FYM Nederland.

In 2013 heeft Raik het klaslokaal bezocht en videobeelden gemaakt (zie dit bericht). Na terugkomst in Duitsland heeft hij aangegeven graag iets te willen doen voor de verbetering van dit lokaal. Samen met FYM Salone is bekeken waar het meest behoefte aan was. Besloten is om een aantal nieuwe banken te laten maken en een nieuw schoolbord. FYM Salone heeft hier een begroting voor opgesteld gebaseerd op de gift van Raik. Het geld is inmiddels in Salone en er kan dus begonnen worden me de uitvoer van het project.

Klaslokaal in de wijk Kroo Bay

template joomla by JoomSpirit